Referencer

Bente Lindgaard har opbygget sin lange og solide erfaring som konsulent, proceskonsulent, coach og underviser i offentlige og private virksomheder og har blandt andet arbejdet med nedenstående opgavetyper
 • Lederuddannelse – virksomhedsrekvirerede og åbne uddannelsesforløb
 • ”Familiecoaching” – virksomhedsrekvirerede og åbne uddannelsesforløb
 • ”Ledelse og coaching” – åbne kursusforløb
 • ”Fagprofessionel coaching” – virksomhedsrekvirerede og åbne kursusforløb
 • ”Kommunikation i anerkendelsens optik” – virksomhedsrekvirerede  kursusforløb
 • ”Systemisk grunduddannelse” – virksomhedsrekvirerede og åbne kursusforløb
 • ”Gruppeudviklings-samtalen” – virksomhedsrekvirerede og åbne kursusforløb
 • ”Den løsningsorienterede samtale” – virksomhedsrekvirerede kursusforløb
 • ”MUS – medarbejderudviklingssamtalen” – virksomhedsrekvirerede kursusforløb
 • ”Alkoholpolitik på arbejdspladsen” – Kurser for nøglepersoner
 • ”Effektive samtaler i grupper og teams” – åbne kursusforløb
 • ”Teamledelse” – Procesforløb for en afdeling i en kommune
 • ”Netværk og netværksdannelse” – Procesdage
 • ”Værdier og videndeling” – Procesdage
 • Individuel og gruppebaseret coaching af ledere og medarbejdere
 • Supervision af grupper af fagprofessionelle
 • ”Det vellykkede ledelsesteam” – Visionsarbejde sammen med ledelsesgruppe
 • ”Værdier og værdibaseret ledelse” – Procesdage for ledelsesgrupper
 • ”Det vellykkede team og det gode teammøde” – Procesdage for medarbejdergrupper
 • ”Med borgeren i centrum – om levede og fortalte værdier” – Temadage
 • ”Sproget i en social og kulturel kontekst” – Temadage

Bag om Kairos:

Bag konsulentfirmaet Kairos står jeg, Bente Lindgaard. Jeg har mange års erfaring som leder, konsulent og underviser i både private og offentlige virksomheder, senest som lektor på VIA University College. Jeg er uddannet cand.ling.merc., som bl.a. er suppleret med en systemisk leder- og konsulentuddannelse og en Certificate i systemisk ledelses- og organisationsudvikling.

Jeg har et særligt fokus på sprogets skabende kraft, og den betydning sprog og kommunikation har for udvikling af den enkelte og af gode samarbejdsrelationer mellem organisationernes medlemmer, deres kunder og samarbejdspartnere.

Tanken er, at jo bedre vi bliver til at tale om, hvordan vi taler sammen, jo bedre bliver vi til at løse vores opgave. Det gælder for den enkelte medarbejder og leder, for grupper og for teams.